หัวข้อ

66th Grand Hokkaido Exhibit – Featuring the Products and Tourist Sights of Hokkaido

  • อีเวนท์
  • นิฮมบาชิ

66th Grand Hokkaido Exhibit – Featuring the Products and Tourist Sights of Hokkaido

Period
Thursday, October 10- Tuesday,October 15

Venue
8F Main Building Exhibition Hall, Nihombashi Takashimaya S.C.


We will be holding the 66th Grand Hokkaido Exhibit – Featuring the Products and Tourist Sights of Hokkaido.

Come to the event venue to sample delicious delights, including everything from masterpiece sweets to heavenly seafood! We will be introducing recommended products that are new to the Nihombashi Store.


[Raamen Lab Q] Lab Q Special Ramen (serves one)
1,500 yen

Introducing a new generation ramen restaurant from Sapporo!
Sample a delicious steaming bowl of noodles in which the umami of various Hokkaido-sourced ingredients come together as one, including a soup made from specially reared Shintoku chicken.

[Otaru Ezoya] Seafood Lunchbox (1 box)
2,808 yen (limited to 50 boxes per day)

Special edition available only at Nihombashi Takashimaya S.C.

[Parfait, Coffee, Sake, Sato] Salted Caramel and Pistachio Parfait (serves one)
1,265 yen

Special edition available only at Nihombashi Takashimaya S.C.
The inspiration for the “Shime Parfait,” a dessert that gained acclaim and had people queueing around the block even at night. This exclusive Nihombashi Store edition is a must-try.

[Buono Buono] Four assorted types of cheesecake (12cm cakes)
1,944 yen

A set of four popular cheesecakes, including gorgonzola and edam flavors.

Don’t miss the Northern Food Festival, where popular eateries and restaurants present their products together!
*Until 6 p.m. on the last day, October 15, 2019.

*Đã bao gồm thuế tiêu thụ trong giá trên.
*Số lượng sản phẩm có hạn.
*Tên và các nội dung của hội chợ, bao gồm thời gian diễn ra, có thể được thay đổi.
*Hình ảnh chỉ được sử dụng nhằm mục đích minh họa.


หัวข้อทั้งหมด