DỊCH VỤ

Đừng ngần ngại yêu cầu hỗ trợ


Thông tin Tổng quát

Quầy Thông tin
Tòa nhà Chính: Lối vào Tàu điện ngầm tại Tầng hầm Tầng 1 / Lối vào Chính tại Tầng 1 / Lối vào Phố Sakura tại Tầng 1
Phụ lục: Lối vào Tàu điện ngầm tại Tầng hầm Tầng 1
Hỏi về Đồ Thất lạc
Quầy Thông tin ở Lối vào Phố Sakura tại Tầng 1, Tòa nhà Chính
Dịch vụ Thông dịch
Tiếng Anh, Tiếng Trung

Hành lý

Tận hưởng mua sắm tại cửa hàng của chúng tôi mà không phải mang theo hành lý và túi mua hàng của bạn.

Phòng để mũ áo hoặc Áo khoác
Quầy Thông tin ở Lối vào Phố Sakura tại Tầng 1, Tòa nhà Chính
Tủ khóa Hành lý
Tòa nhà Chính: Lối vào phía Nam tại Tầng 1
Phụ lục: Tầng 1 / Tầng 7
Tủ khóa Giữ lạnh
Tòa nhà Chính: Tầng hầm Tầng 1
Phụ lục: Tầng hầm Tầng 1

Giao hàng

Dịch vụ Giao hàng ở Nước ngoài
Tòa nhà Chính: Tầng hầm Tầng 1
Giao hàng đến Khách sạn
Hỏi nhân viên quầy để biết thêm chi tiết, chẳng hạn như tên của các khách sạn nằm trong phạm vi của dịch vụ giao hàng.

Wi-Fi, Điện thoại Di động

Wi-Fi
Hỏi nhân viên của chúng tôi cách kết nối với Wi-Fi của chúng tôi.

Tiền mặt, Đổi Tiền

ATM
Tòa nhà Chính: Seven Bank và MUFG Bank tại Tầng hầm Tầng 2
Phụ lục: Mizuho Bank tại Tầng 1
Đổi Ngoại tệ
Quầy Hoàn Thuế tại Tầng 2, Tòa nhà Chính

Dành cho Trẻ nhỏ

Cho thuê Xe đẩy
Tòa nhà Chính: Lối vào Tàu điện ngầm tại Tầng hầm Tầng 1 / Lối vào Chính tại Tầng 1 / Lối vào Phố Sakura tại Tầng 1
Phụ lục: Tầng 1
Phòng Chăm sóc Bé
Tòa nhà Chính: Phòng Chăm sóc Bé tại Tầng 5
Phụ lục: Tầng 6

Khác

Sửa chữa Giày Nhanh
Mister Minit tại Tầng 3, Tòa nhà Chính