Theo nhịp thời đại,
giữ gìn truyền thống

Cửa hàng Bách hóa Takashimaya

SCROLL
CÓ GÌ MỚI
  • Thông báo : Đối với các sản phẩm được bán tại cửa hàng của chúng tôi, dựa trên việc sửa đổi luật thuế tiêu thụ, từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, thuế tiêu thụ sẽ được thêm vào thuế suất 10%.
    Xin lưu ý rằng, một số sản phẩm là đối tượng giảm thuế suất, vì vậy mức thuế suất sẽ khác.

KHUYẾN NGHỊ

CHỦ ĐỀ

GIỚI THIỆU VỀ TAKASHIMAYA Since 1831

Takashimaya chuyển tải
OMOTENASHI

- tinh thần hiếu khách của người Nhật -

Đối với khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới

và nhiều hơn nữa
Thông tin về những thay đổi trong việc sử dụng Thẻ Quyền lợi Cổ đông
Từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, việc sử dụng “Thẻ Quyền lợi Cổ đông" của Takashimaya sẽ được giới hạn đối với các cổ đông và thành viên gia đình cư trú tại Nhật Bản.