CHỦ ĐỀ

Quà tặng khi Mua hàng

  • CHỦ ĐỀ
  • OSAKA / SHINJUKU / KYOTO / NIHOMBASHI / YOKOHAMA

Thẻ Tem Mỹ phẩm – Thu thập ba tem để nhận một món quà tuyệt vời

Các cửa hàng thành viên : Các cửa hàng Osaka, Kyoto, Nihombashi, Shinjuku và Yokohama

Nhận một tem khi có bất kỳ giao dịch mua nào trên 10.000 yên (bao gồm thuế) tại quầy mỹ phẩm tại bất kỳ cửa hàng thành viên nào.
Thu thập ba tem để nhận một món quà tuyệt vời tại quầy mỹ phẩm.

* Chỉ một tem mỗi ngày
* Không được ghép hóa đơn
* Chỉ các hóa đơn cho các giao dịch mua trong cùng ngày mới đủ điều kiện
* Không thể cùng sử dụng tại tất cả các địa điểm kanto (Nihombashi, Shinjuku và Yokohama)


TẤT CẢ CÁC CHỦ ĐỀ